Tietoa yrityksestä

Puheterapia Kristalli on yhden naisen yhtiö, jonka arvomaailmassa korostuu jokaisen ihmisen oikeus kommunikointiin.

Olen valmistunut vuonna 2006 Helsingin yliopistosta, ja olen Valviran laillistama puheterapeutti ja filosofian maisteri. Valmistumiseni jälkeen olen isojen toimijoiden palveluksessa toteuttanut monia monia puheterapiajaksoja niin aikuisille kuin lapsillekin. Minulla on kokemusta terveyskeskustyöstä, yliopistosairaalasta apuvälinearvioiden tekemisestä Tikoteekissa, aikuisneurologisesta osasto- ja kuntoutustyöstä sekä kielellisten arvioiden tekemisestä foniatrian poliklinikalla. Lisäksi olen toiminut pitkään Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttajana.

Päivitän osaamistani kouluttautumalla laajalti. Erityisosaamisalueitani ovat lasten kielellisten ja puhemotoristen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus, syömisen ja nielemisen vaikeudet, artikulaatioterapia sekä aivoverenkiertohäiriöihin ja aikuisneurologisiin sairauksiin liittyvien kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksien tutkiminen ja kuntoutus. Olen myös perehtynyt erilaisiin kommunikoinnin apuvälineisiin, ja käytän kuntoutuksen tukena kuvia ja tukiviittomia. Minulla on myös mahdollisuus toteuttaa eläinavusteista kuntoutusta, ja tuolloin apunani toimii oma koirani.

Yrityksen toimenkuvaan kuuluu myös laajat puheterapiatarpeen arvioinnit, artikulaatioleirit alle kouluikäisille ja vertaistukiryhmät aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden omaisille.

KOULUTUKSIANI:

 • Myofunktionaalinen koulutus 2023
 • Mitä vikaa syömisessä? 2023
 • Kun kiukku näkyyja kuuluu 2023
 • Nieleminen ja hengitys 2022
 • AVH-päivät 2022
 • Supervoimia ja välittäviä kohtaamisia, näkökulmia positiiviseen pedagogiikkaan 2022
 • Lapsen aistitiedon käsittelyn haasteet varhaiskasvatuksessa ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö 2022
 • 3-part treatment plan for OPT (Level 1) 2022
 • Feeding therapy: a sensory motor approach (Level 1) 2022
 • OPT: assessment and program plan development (Level 2) 2022
 • Sensory prosessing and speech: making the connection (Level2) 2022
 • Kerrontataitojen tukeminen 2022
 • Sensoriset pulmat syömishaasteiden taustalla 2022
 • 9th International Pediatric Feeding Disorder Conference 2022
 • Lasten ja nuorten kommunikointitaitojen kysely (CCC-2) 2022
 • Vuorovaikutuksen kuntoutus ja läheisen ohjaus puheterapiassa 2022
 • Tunnesäätelyn ja aggressionhallinnan aakkoset 2021
 • Dysartria: logopedinen arviointi ja kuntoutus 2021
 • RALLA-menetelmäkoulutus 2021
 • 8th International Pediatric Feeding Disorder Conference 2021
 • Kielijänne: tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista 2021
 • Trakeostomia: logopedinen arviointi ja kuntoutus 2021
 • Puhemotoriikan perusteet 2021
 • Tunnetaitoja lapselle- webinaari 2020
 • 9th ESSD Congress: swallowing, nutrition and imaging 2019
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet 2019
 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe 2019
 • Kinesioteippaus ja faskiakäsittely suun ja kasvojen alueelle 2018
 • Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen päivät 2018
 • Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä 2017
 • Dysfagian arviointi- ja kuntoutusmenetelmiä 2017
 • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö 2017
 • 7th ESSD Congress and world dysphagia summit, Barcelona 2017
 • Nordic Aphasia Congress, Copenhagen 2017
 • ALS-koulutuspäivä 2017
 • Manuaaliset hoito-otteet puheterapeuteille (VoiceWell) 2016
 • Kuntoutustieteen perusopinnot 2014-2015
 • Vital Stim (Neuromuscular electrical stimulation) 2014
 • Aikuisneurologisten potilaiden elämänlaadun arviointi 2014
 • Oral placement therapy 2013
 • European society for swallowing disorders, Barcelona 2012
 • Pienen lapsen sensomotorinen kehitys ja kommunikaatio 2012
 • Dysfagia suun ja kasvojen alueen syövissä 2011
 • Lasten nielemis- ja syömisongelmat 2011
 • Sillalla-seminaari 2010
 • ISAAC 2010, Barcelona 2010
 • Toimivat kommunikointikansiot kaikille 2009
 • Tikoteekkien verkostopäivät 2009
 • Oraalimotoriset toiminnot ja orthodontia 2009
 • Aivoverenkiertohäiriöt 2009
 • Aivovammapotilaan kuntoutus 2009
 • Nordic Aphasia Conference, Copenhagen 2009
 • Parkinsonin tauti 2009
 • Lee Silverman Voice Treatment LSVT 2008
 • Puheterapia etenevissä aikuisneurologisissa sairauksissa 2008
 • Varhainen vuorovaikutus ja sen tutkiminen 2008
 • Puheen ja nielemisen kuntoutus etenevissä neurologisissa sairauksissa 2007
 • Puheterapeuttien täydennyskoulutuspäivät 2007
 • DPNS (Deep Pharyngeal Neuromuscular System) 2006

++++Päivitän säännöllisesti ensiaputaitojani.