Tietoa yrityksestä

Puheterapia Kristalli on yhden naisen yhtiö, jonka arvomaailmassa korostuu jokaisen ihmisen oikeus kommunikointiin.

Olen valmistunut vuonna 2006 Helsingin yliopistosta, ja olen Valviran laillistama puheterapeutti ja filosofian maisteri. Valmistumiseni jälkeen olen isojen toimijoiden palveluksessa toteuttanut monia monia puheterapiajaksoja niin aikuisille kuin lapsillekin. Minulla on kokemusta terveyskeskustyöstä, yliopistosairaalasta apuvälinearvioiden tekemisestä Tikoteekissa, aikuisneurologisesta osasto- ja kuntoutustyöstä sekä kielellisten arvioiden tekemisestä foniatrian poliklinikalla. Lisäksi olen toiminut pitkään Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttajana.

Päivitän osaamistani kouluttautumalla laajalti. Erityisosaamisalueitani ovat lasten kielellisten ja puhemotoristen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus, syömisen ja nielemisen vaikeudet, artikulaatioterapia sekä aivoverenkiertohäiriöihin ja aikuisneurologisiin sairauksiin liittyvien kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksien tutkiminen ja kuntoutus. Olen myös perehtynyt erilaisiin kommunikoinnin apuvälineisiin, ja käytän kuntoutuksen tukena kuvia ja tukiviittomia. Minulla on myös mahdollisuus toteuttaa eläinavusteista kuntoutusta, ja tuolloin apunani toimii oma koirani.

Yrityksen toimenkuvaan kuuluu myös laajat puheterapiatarpeen arvioinnit, artikulaatioleirit alle kouluikäisille ja vertaistukiryhmät aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden omaisille.

*Poimintoja koulutuksistani:

 • DPNS (Deep Pharyngeal Neuromuscular System)
 • OPT (Oral Placement Therapy), level 1 + 2
 • LSVT (Lee Silverman Voice Treatment)
 • Vital Stim (Neuromuscular electrical stimulation)
 • Voicewell -purentokoulutus, manuaaliset hoito-otteet
 • Kinesioteippaus ja faskiakäsittely suun ja kasvojen alueelle
 • Kuntoutustieteen perusopinnot
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
 • Ralla-menetelmäkoulutus leikin arviointiin
 • Tunnesäätelyn ja aggressionhallinnan aakkoset
 • Lasten ja nuorten kommunikointitaitojen kysely (CCC-2)
 • Motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin
 • Puhemotoriikan perusteet
 • Dysfagian arviointi ja kuntoutus
 • Apusanamenetelmä
 • Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä
 • Kerrontataitojen tukeminen
 • Sensoriset pulmat syömishaasteiden taustalla
 • Lapsen aistitiedon käsittelyn haasteet varhaiskasvatuksessa ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö
 • 9th international Pediatric Feeding Disorder Conference
 • Tunnetaitoja lapselle -webinaari
 • Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyö (syksy 2022)

Näiden lisäksi olen kehittänyt ammatillista osaamistani osallistumalla useisiin muihin koulutuspäiviin ja konferensseihin niin Suomessa kuin ulkomailla. Päivitän säännöllisesti ensiaputaitojani.