LÄHI- VAI ETÄTERAPIA?

Puheterapia on yhteistyötä lapsen, vanhemman ja puheterapeutin välillä. Ja kun kyseessä on aikuinen, tehdään yhteistyötä aikuisen, tämän tukihenkilön kuten puolison ja terapeutin välillä. Kuntoutus toteutetaan asiakkaan arjessa eli mennään sinne missä asiakas on. Aina paikan päälle ei ole mahdollista saapua fyysisesti, mutta läsnä voidaan olla myös etäyhteyden välityksellä. Etäyhteys onnistuu tietokoneen tai mobiililaitteen avulla. Tarvitaan vain tarpeeksi nopea nettiyhteys ja tietokone tai mobiililaite, jossa on kamera ja mikrofoni.

Etäpuheterapiassa tehdään samoja asioita kuin kasvokkain tapahtuvassa terapiassa. Pelit, leikit ja harjoitukset onnistuvat myös laitteen välityksellä, ne vain ovat toisenlaisessa muodossa. Terapeutin fyysisen läsnäolon voi korvata oma vanhempi tai muu turvallinen aikuinen. Tämä on tarpeen varsinkin silloin, jos lapsella on keskittymisvaikeutta tai jos hän tarvitsee fyysistä ohjausta.

Monelle etäyhteydellä tapahtuva terapia sopii, mutta ei kaikille. Joskus on mahdollista hyödyntää myös mallia, jossa on sekä lähi- että etäkäyntejä. Sopivasta terapiamuodosta keskustellaan aina yhdessä.